Bäsleşik geçirildi

2022-nji ýylyň noýabr aýynyň 17-ne “Türkmengaz”
döwlet konserniniň Mary nebitgaz orta hünär okuw mekdebinde, Türkmenistanyň
“Bitaraplygynyň XXVII ýyllygy” we “Nebitgaz we geologiýa işlärleriniň güni”
mynasybetli, talyplara hünär öwredilişini kämilleşdirmek maksady bilen, talyp
ýaşlaryň arasynda “Tokar stanogy” hünäri boýunça “Hünär ussatlygy” atly
bäsleşik geçirildi. 

Paýlaş

Salgymyz:

Mary şäheri, Kemine köçesi, 33

33ул. Кемине, г. Мары
Mary, Kemine street, 33

Telefon belgiler:
(8-522) 4-66-65