Täzelikler

Duşuşyk geçirildi 06/01/2023 Duşuşyk geçirildi
Dowamy
07/12/2022 "Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy zamanasynda nebitgaz pudagynyň ösüşi" atly ylmy-amaly maslahat geçirildi
Dowamy
Duşuşyk geçirildi 03/12/2022 Duşuşyk geçirildi
Dowamy
Duşuşyk geçirildi 25/11/2022 Duşuşyk geçirildi
Dowamy
Bäsleşik geçirildi 23/11/2022 Bäsleşik geçirildi
Dowamy
Bäsleşik geçirildi 17/11/2022 Bäsleşik geçirildi
Dowamy

Täzelikler (RSS)


Kerki şäherinde täze, döwrebap dermanhana açyldy 01/02/2023 Kerki şäherinde täze, döwrebap dermanhana açyldy
Dowamy

Minnihanow Gurbanguly Berdimuhamedowy gutlady 01/02/2023 Minnihanow Gurbanguly Berdimuhamedowy gutlady
Dowamy

Nazarbaýew Gurbanguly Berdimuhamedowa gutlag hatyny iberdi 01/02/2023 Nazarbaýew Gurbanguly Berdimuhamedowa gutlag hatyny iberdi
Dowamy

Serdar Berdimuhamedow Pakistanyň ýolbaşçylaryna terrorçylykly waka zerarly gynanç bildirdi 01/02/2023 Serdar Berdimuhamedow Pakistanyň ýolbaşçylaryna terrorçylykly waka zerarly gynanç bildirdi
Dowamy

Günüň habarlary | 1-nji fewral 01/02/2023 Günüň habarlary | 1-nji fewral
Dowamy

Aşgabatda ýaş ýerine ýetirijileriň konserti bolar 01/02/2023 Aşgabatda ýaş ýerine ýetirijileriň konserti bolar
Dowamy

Täze Zelandiýada ýene suw joşgunyna garaşýarlar 01/02/2023 Täze Zelandiýada ýene suw joşgunyna garaşýarlar
Dowamy

Soňky günde amala aşyrylan esasy transferler 01/02/2023 Soňky günde amala aşyrylan esasy transferler
Dowamy

Lukaşenko Zimbabweniň Prezidentine «Belarus» traktoryny sowgat berdi 01/02/2023 Lukaşenko Zimbabweniň Prezidentine «Belarus» traktoryny sowgat berdi
Dowamy

«Onlaýn taksi» we «Duralga» hyzmatlarynyň işe girizilmegine laýyk bir ýyl boldy 01/02/2023 «Onlaýn taksi» we «Duralga» hyzmatlarynyň işe girizilmegine laýyk bir ýyl boldy
Dowamy

Täjigistan soganyň, ýeralmanyň we käşiriň eksportyny gadagan etdi 01/02/2023 Täjigistan soganyň, ýeralmanyň we käşiriň eksportyny gadagan etdi
Dowamy

Aşgabatdaky «AMAKids» akademiýasy mental arifmetika we iňlis dili öwreniş okuwlaryna çagyrýar 01/02/2023 Aşgabatdaky «AMAKids» akademiýasy mental arifmetika we iňlis dili öwreniş okuwlaryna çagyrýar
Dowamy

Azerbaýjan 2022-nji ýylda GDA ýurtlaryndan importy artdyrdy 01/02/2023 Azerbaýjan 2022-nji ýylda GDA ýurtlaryndan importy artdyrdy
Dowamy

Mähri Bäşimowa Türkmenistanyň daşary işler ministriniň orunbasary wezipesine bellenildi, Aşgabatda meşhur Brodweý sazlary ýaňlanar, Dubaýda Türkmenistanyň energetika pudagyna maýa goýumlaryny çekmek boýunça çäre geçiriler 01/02/2023 Mähri Bäşimowa Türkmenistanyň daşary işler ministriniň orunbasary wezipesine bellenildi, Aşgabatda meşhur Brodweý sazlary ýaňlanar, Dubaýda Türkmenistanyň energetika pudagyna maýa goýumlaryny çekmek boýunça çäre geçiriler
Dowamy

Şu ýyl türkmen işewürleriniň Italiýa okuw sapary guralar 01/02/2023 Şu ýyl türkmen işewürleriniň Italiýa okuw sapary guralar
Dowamy
0
0
0
0

Soňky goşulan gollanmalar

Salgymyz:

Mary şäheri, Kemine köçesi, 33

33ул. Кемине, г. Мары
Mary, Kemine street, 33

Telefon belgiler:
(8-522) 4-66-65