Täzelikler

Duşuşyk geçirildi 13/05/2022 Duşuşyk geçirildi
Dowamy
“Türkmengaz” döwlet konserniniň Mary nebitgaz orta hünär okuw mekdebi  «Açyk gapylar» gününe çagyrýar 23/04/2022 “Türkmengaz” döwlet konserniniň Mary nebitgaz orta hünär okuw mekdebi «Açyk gapylar» gününe çagyrýar
Dowamy
Duşuşyk geçirildi 18/02/2022 Duşuşyk geçirildi
Dowamy
Dabaraly çäre geçirildi 08/02/2022 Dabaraly çäre geçirildi
Dowamy
Tejribe sapaklar 26/01/2022 Tejribe sapaklar
Dowamy
“Millilik- nesil terbiýesiniň özeni” 26/01/2022 “Millilik- nesil terbiýesiniň özeni”
Dowamy

Täzelikler (RSS)


Allaberdi Aşirow rektor wezipesinden boşadyldy 29/09/2022 Allaberdi Aşirow rektor wezipesinden boşadyldy
Dowamy

Halkara ahalteke atçylyk toplumynda baýramçylyk at çapyşygy geçirildi 29/09/2022 Halkara ahalteke atçylyk toplumynda baýramçylyk at çapyşygy geçirildi
Dowamy

Gazagystanda Muhtar Auezowyň 125 ýyllygy bellenýär 29/09/2022 Gazagystanda Muhtar Auezowyň 125 ýyllygy bellenýär
Dowamy

«Türkmenistanyň Ulag-logistika merkezi» Russiýanyň kaliý ýükleriniň Eýrana geçmegini üpjün eder 29/09/2022 «Türkmenistanyň Ulag-logistika merkezi» Russiýanyň kaliý ýükleriniň Eýrana geçmegini üpjün eder
Dowamy

Tom Henks geljek ýyl ilkinji romanyny çap etdirmekçi 29/09/2022 Tom Henks geljek ýyl ilkinji romanyny çap etdirmekçi
Dowamy

«Rosnedr» edarasynyň başlygy Russiýanyň gaz gorlarynyň 62 ýyla ýetjekdigini habar berdi 29/09/2022 «Rosnedr» edarasynyň başlygy Russiýanyň gaz gorlarynyň 62 ýyla ýetjekdigini habar berdi
Dowamy

Türkmenistandaky kiçi kärhanalara Ýewropadan maddy ýardam berler 29/09/2022 Türkmenistandaky kiçi kärhanalara Ýewropadan maddy ýardam berler
Dowamy

Hazar deňziniň düýbünden optiki-süýümli aragatnaşyk ulgamynyň çekilmegi meýilleşdirilýär 29/09/2022 Hazar deňziniň düýbünden optiki-süýümli aragatnaşyk ulgamynyň çekilmegi meýilleşdirilýär
Dowamy

Türkmenistanyň futzal ýygyndysy Aziýanyň kubogyndaky ilkinji utugyny gazandy 29/09/2022 Türkmenistanyň futzal ýygyndysy Aziýanyň kubogyndaky ilkinji utugyny gazandy
Dowamy

Internetde Asteriks we Obeliks barada täze filmiň treýleri peýda boldy 29/09/2022 Internetde Asteriks we Obeliks barada täze filmiň treýleri peýda boldy
Dowamy

«Tata» Hindistanda iň elýeterli elektrik ulagyny öndürip başlady 29/09/2022 «Tata» Hindistanda iň elýeterli elektrik ulagyny öndürip başlady
Dowamy

Türkmenabatdaky täze awtomenzil doly tertipde işläp başlady 29/09/2022 Türkmenabatdaky täze awtomenzil doly tertipde işläp başlady
Dowamy

Türkmenistanly ýaşlar «Halklaryň dostlugy» forumyna gatnaşarlar 29/09/2022 Türkmenistanly ýaşlar «Halklaryň dostlugy» forumyna gatnaşarlar
Dowamy

Täze Zelandiýanyň paýtagtyna ýekegapanlar çozýarlar 29/09/2022 Täze Zelandiýanyň paýtagtyna ýekegapanlar çozýarlar
Dowamy

Kanadalyny 30 ýyl ýaşan konteýnerinden göçürýärler 29/09/2022 Kanadalyny 30 ýyl ýaşan konteýnerinden göçürýärler
Dowamy
0
0
0
0

Soňky goşulan gollanmalar

Salgymyz:

Mary şäheri, Kemine köçesi, 33

33ул. Кемине, г. Мары
Mary, Kemine street, 33

Telefon belgiler:
(8-522) 4-66-65