Новости

Duşuşyk geçirildi 06/01/2023 Duşuşyk geçirildi
Подробнее
07/12/2022 "Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy zamanasynda nebitgaz pudagynyň ösüşi" atly ylmy-amaly maslahat geçirildi
Подробнее
Duşuşyk geçirildi 03/12/2022 Duşuşyk geçirildi
Подробнее
Duşuşyk geçirildi 25/11/2022 Duşuşyk geçirildi
Подробнее
Bäsleşik geçirildi 23/11/2022 Bäsleşik geçirildi
Подробнее
Bäsleşik geçirildi 17/11/2022 Bäsleşik geçirildi
Подробнее

Новости (RSS)


Kerki şäherinde täze, döwrebap dermanhana açyldy 01/02/2023 Kerki şäherinde täze, döwrebap dermanhana açyldy
Подробнее

Minnihanow Gurbanguly Berdimuhamedowy gutlady 01/02/2023 Minnihanow Gurbanguly Berdimuhamedowy gutlady
Подробнее

Nazarbaýew Gurbanguly Berdimuhamedowa gutlag hatyny iberdi 01/02/2023 Nazarbaýew Gurbanguly Berdimuhamedowa gutlag hatyny iberdi
Подробнее

Serdar Berdimuhamedow Pakistanyň ýolbaşçylaryna terrorçylykly waka zerarly gynanç bildirdi 01/02/2023 Serdar Berdimuhamedow Pakistanyň ýolbaşçylaryna terrorçylykly waka zerarly gynanç bildirdi
Подробнее

Günüň habarlary | 1-nji fewral 01/02/2023 Günüň habarlary | 1-nji fewral
Подробнее

Aşgabatda ýaş ýerine ýetirijileriň konserti bolar 01/02/2023 Aşgabatda ýaş ýerine ýetirijileriň konserti bolar
Подробнее

Täze Zelandiýada ýene suw joşgunyna garaşýarlar 01/02/2023 Täze Zelandiýada ýene suw joşgunyna garaşýarlar
Подробнее

Soňky günde amala aşyrylan esasy transferler 01/02/2023 Soňky günde amala aşyrylan esasy transferler
Подробнее

Lukaşenko Zimbabweniň Prezidentine «Belarus» traktoryny sowgat berdi 01/02/2023 Lukaşenko Zimbabweniň Prezidentine «Belarus» traktoryny sowgat berdi
Подробнее

«Onlaýn taksi» we «Duralga» hyzmatlarynyň işe girizilmegine laýyk bir ýyl boldy 01/02/2023 «Onlaýn taksi» we «Duralga» hyzmatlarynyň işe girizilmegine laýyk bir ýyl boldy
Подробнее

Täjigistan soganyň, ýeralmanyň we käşiriň eksportyny gadagan etdi 01/02/2023 Täjigistan soganyň, ýeralmanyň we käşiriň eksportyny gadagan etdi
Подробнее

Aşgabatdaky «AMAKids» akademiýasy mental arifmetika we iňlis dili öwreniş okuwlaryna çagyrýar 01/02/2023 Aşgabatdaky «AMAKids» akademiýasy mental arifmetika we iňlis dili öwreniş okuwlaryna çagyrýar
Подробнее

Azerbaýjan 2022-nji ýylda GDA ýurtlaryndan importy artdyrdy 01/02/2023 Azerbaýjan 2022-nji ýylda GDA ýurtlaryndan importy artdyrdy
Подробнее

Mähri Bäşimowa Türkmenistanyň daşary işler ministriniň orunbasary wezipesine bellenildi, Aşgabatda meşhur Brodweý sazlary ýaňlanar, Dubaýda Türkmenistanyň energetika pudagyna maýa goýumlaryny çekmek boýunça çäre geçiriler 01/02/2023 Mähri Bäşimowa Türkmenistanyň daşary işler ministriniň orunbasary wezipesine bellenildi, Aşgabatda meşhur Brodweý sazlary ýaňlanar, Dubaýda Türkmenistanyň energetika pudagyna maýa goýumlaryny çekmek boýunça çäre geçiriler
Подробнее

Şu ýyl türkmen işewürleriniň Italiýa okuw sapary guralar 01/02/2023 Şu ýyl türkmen işewürleriniň Italiýa okuw sapary guralar
Подробнее
0
0
0
0

Недавно добавленные статьи

Адрес:

Mary şäheri, Kemine köçesi, 33

33ул. Кемине, г. Мары
Mary, Kemine street, 33

Телефонные номера:
(8-522) 4-66-65