Новости

Музыкальная встреча 19/03/2024 Музыкальная встреча
Подробнее
Hoşallyk duşuşygy 04/09/2023 Hoşallyk duşuşygy
Подробнее
Duşuşyk geçirildi 04/09/2023 Duşuşyk geçirildi
Подробнее
2023-nji ýylyň okuwa kabul ediş möwsümi başlandy 15/07/2023 2023-nji ýylyň okuwa kabul ediş möwsümi başlandy
Подробнее
Talyplar tejribe döwründe 05/07/2023 Talyplar tejribe döwründe
Подробнее
Dabaraly çäre geçirildi 06/07/2023 Dabaraly çäre geçirildi
Подробнее

Новости (RSS)


Aşgabatda türkmen-rus parlamentara gatnaşyklaryny ösdürmegiň mümkinçilikleri maslahatlaşyldy 13/06/2024 Aşgabatda türkmen-rus parlamentara gatnaşyklaryny ösdürmegiň mümkinçilikleri maslahatlaşyldy
Подробнее

“Green Lion” -yň gulaklyklary “Airpods” asyl nusgasyndan has gowumy? | PRO100 TEHNIK # 11 13/06/2024 “Green Lion” -yň gulaklyklary “Airpods” asyl nusgasyndan has gowumy? | PRO100 TEHNIK # 11
Подробнее

Telewideniýe, radiogepleşikler we kinematogtafiýa baradaky döwlet komitetine ABU-na agzalyk teklip edildi 13/06/2024 Telewideniýe, radiogepleşikler we kinematogtafiýa baradaky döwlet komitetine ABU-na agzalyk teklip edildi
Подробнее

Aşgabatda Eýranyň raýatlary üçin saýlaw uçastogy açylar 13/06/2024 Aşgabatda Eýranyň raýatlary üçin saýlaw uçastogy açylar
Подробнее

13-nji iýunda Türkmenistanyň we dünýäniň esasy habarlary 13/06/2024 13-nji iýunda Türkmenistanyň we dünýäniň esasy habarlary
Подробнее

Çakdanaşa yssy Hindistanda 159 adamyň pida bolmagyna getirdi 13/06/2024 Çakdanaşa yssy Hindistanda 159 adamyň pida bolmagyna getirdi
Подробнее

Putin Russiýanyň güni bilen bagly 2023-nji ýyl üçin döwlet baýraklaryny gowşurdy 13/06/2024 Putin Russiýanyň güni bilen bagly 2023-nji ýyl üçin döwlet baýraklaryny gowşurdy
Подробнее

«Aşgabat şäher telefon ulgamy» ÝGPJ «SMART GOLDAW» hyzmatyny ýola goýýar 13/06/2024 «Aşgabat şäher telefon ulgamy» ÝGPJ «SMART GOLDAW» hyzmatyny ýola goýýar
Подробнее

Sagdyn uzak ýaşlylyga päsgel berýän esasy ýaramaz endik agzaldy 13/06/2024 Sagdyn uzak ýaşlylyga päsgel berýän esasy ýaramaz endik agzaldy
Подробнее

Belarusyň Ýazyjylar birleşigi 90 ýaşyny belleýär 13/06/2024 Belarusyň Ýazyjylar birleşigi 90 ýaşyny belleýär
Подробнее

Türkmenistanyň futbol boýunça ýaşlar ýygyndysy Aziýanyň kubogy - 2025-iň saýlama tapgyryndaky garşydaşlaryny öwrendi 13/06/2024 Türkmenistanyň futbol boýunça ýaşlar ýygyndysy Aziýanyň kubogy - 2025-iň saýlama tapgyryndaky garşydaşlaryny öwrendi
Подробнее

Türkmenistan we Türkiýe strategik hyzmatdaşlygyň täze ugurlaryny maslahatlaşýar 13/06/2024 Türkmenistan we Türkiýe strategik hyzmatdaşlygyň täze ugurlaryny maslahatlaşýar
Подробнее

Londonly alymlar adamyň Marsa uçup bilmejekdiginiň sebäbini anykladylar 13/06/2024 Londonly alymlar adamyň Marsa uçup bilmejekdiginiň sebäbini anykladylar
Подробнее

Oguz han adyndaky Inžener-tehnologiýalar uniwersitetinde ylmy-maslahat geçirildi 13/06/2024 Oguz han adyndaky Inžener-tehnologiýalar uniwersitetinde ylmy-maslahat geçirildi
Подробнее

 13-nji iýunda Türkmenistanyň esasy habarlarynyň daýjesti 13/06/2024 13-nji iýunda Türkmenistanyň esasy habarlarynyň daýjesti
Подробнее
0
0
0
0

Недавно добавленные статьи

Адрес:

Mary şäheri, Kemine köçesi, 33

33ул. Кемине, г. Мары
Mary, Kemine street, 33

Телефонные номера:
(8-522) 4-66-65