News

Duşuşyk geçirildi 24/05/2023 Duşuşyk geçirildi
Read more
Dabaraly çäre geçirildi 11/05/2023 Dabaraly çäre geçirildi
Read more
Duşuşyk geçirildi 06/05/2023 Duşuşyk geçirildi
Read more
Dabaraly çäre geçirildi 26/04/2023 Dabaraly çäre geçirildi
Read more
Duşuşyk geçirildi 05/04/2023 Duşuşyk geçirildi
Read more
Duşuşyk geçirildi 03/03/2023 Duşuşyk geçirildi
Read more

News (RSS)


Parižde Bütindünýä welosiped gününe bagyşlanan köpçülikleýin welosiped ýörişi geçirildi 04/06/2023 Parižde Bütindünýä welosiped gününe bagyşlanan köpçülikleýin welosiped ýörişi geçirildi
Read more

04/06/2023 "Aşgabat" seýilgähinde Rus diliniň güni we A.S.Puşkiniň doglan güni bellenildi
Read more

Aşgabatda Džuzeppe Werdiniň 210 ýyllygyna bagyşlanan konsert geçirildi 04/06/2023 Aşgabatda Džuzeppe Werdiniň 210 ýyllygyna bagyşlanan konsert geçirildi
Read more

Welosipediň taryhy 04/06/2023 Welosipediň taryhy
Read more

Türkmen-özbek gümrük nokatlarynyň arasynda «sanly TIR» ulgamy synagdan geçirildi 04/06/2023 Türkmen-özbek gümrük nokatlarynyň arasynda «sanly TIR» ulgamy synagdan geçirildi
Read more

Gurbanguly Berdimuhamedow Arkadag şäherinde ulanylmagy meýilleşdirilýän elektrobuslar we elektromobiller bilen tanyşdy 03/06/2023 Gurbanguly Berdimuhamedow Arkadag şäherinde ulanylmagy meýilleşdirilýän elektrobuslar we elektromobiller bilen tanyşdy
Read more

Mejlisiň ýedinji çagyrylyşynyň ikinji maslahaty geçirildi 03/06/2023 Mejlisiň ýedinji çagyrylyşynyň ikinji maslahaty geçirildi
Read more

Serdar Berdimuhamedow Hindistandaky otly heläkçiligine gynanç bildirdi 03/06/2023 Serdar Berdimuhamedow Hindistandaky otly heläkçiligine gynanç bildirdi
Read more

Watan habarlary | 03.06.2023 04/06/2023 Watan habarlary | 03.06.2023
Read more

Serdar Berdimuhamedow Ärdoganyň wezipä girişmek dabarasyna gatnaşdy  03/06/2023 Serdar Berdimuhamedow Ärdoganyň wezipä girişmek dabarasyna gatnaşdy
Read more

Türkmenistanyň Prezidenti köpçülikleýin welosipedli ýörişe gatnaşdy 03/06/2023 Türkmenistanyň Prezidenti köpçülikleýin welosipedli ýörişe gatnaşdy
Read more

Türkmenistanly lukmanlar Owganystanyň aýallaryna we çagalaryna lukmançylyk ýardamlaryny berdiler 03/06/2023 Türkmenistanly lukmanlar Owganystanyň aýallaryna we çagalaryna lukmançylyk ýardamlaryny berdiler
Read more

Ärdogan kasam kabul etdi 03/06/2023 Ärdogan kasam kabul etdi
Read more

Serdar Berdimuhamedow köpçülikleýin welosiped ýörişine gatnaşdy 03/06/2023 Serdar Berdimuhamedow köpçülikleýin welosiped ýörişine gatnaşdy
Read more

Günüň habarlary | 3-nji iýun 03/06/2023 Günüň habarlary | 3-nji iýun
Read more
0
0
0
0

Recently added articles

Adress:

Mary şäheri, Kemine köçesi, 33

33ул. Кемине, г. Мары
Mary, Kemine street, 33

Tel. numbers:
(8-522) 4-66-65