News

Hoşallyk duşuşygy 04/09/2023 Hoşallyk duşuşygy
Read more
Duşuşyk geçirildi 04/09/2023 Duşuşyk geçirildi
Read more
2023-nji ýylyň okuwa kabul ediş möwsümi başlandy 15/07/2023 2023-nji ýylyň okuwa kabul ediş möwsümi başlandy
Read more
Talyplar tejribe döwründe 05/07/2023 Talyplar tejribe döwründe
Read more
Dabaraly çäre geçirildi 06/07/2023 Dabaraly çäre geçirildi
Read more
Duşuşyk geçirildi 24/05/2023 Duşuşyk geçirildi
Read more

News (RSS)


Ş.Mirziýoýew «Özbegistan — Türkmenistan» erkin söwda zolagyny döretmek baradaky Karara gol çekdi 29/02/2024 Ş.Mirziýoýew «Özbegistan — Türkmenistan» erkin söwda zolagyny döretmek baradaky Karara gol çekdi
Read more

Türkmen döwlet ykdysadyýet we dolandyryş instituty «Startap, täjirçilik pikiri we taslamasy»  atly bäsleşik geçirýär 29/02/2024 Türkmen döwlet ykdysadyýet we dolandyryş instituty «Startap, täjirçilik pikiri we taslamasy» atly bäsleşik geçirýär
Read more

Tanyş ýüzler | Didar Çyrşlyýew 29/02/2024 Tanyş ýüzler | Didar Çyrşlyýew
Read more

Türkmenistanda 29/02/2024 Türkmenistanda "Ýylyň zenany" bäsleşigi geçirildi
Read more

Türkmen wekiliýeti Hazarüsti ulag geçelgesini sanlylaşdyrmak boýunça seminara gatnaşdy 29/02/2024 Türkmen wekiliýeti Hazarüsti ulag geçelgesini sanlylaşdyrmak boýunça seminara gatnaşdy
Read more

«Türkmenaragatnaşyk» agentliginiň Politehniki orta hünär okuw mekdebinde zenan dünýäsiniň gözelligine bagyşlanan wagyz-nesihat çäresi geçirildi 29/02/2024 «Türkmenaragatnaşyk» agentliginiň Politehniki orta hünär okuw mekdebinde zenan dünýäsiniň gözelligine bagyşlanan wagyz-nesihat çäresi geçirildi
Read more

«Hilli» dükanlary ýaz paslynyň şatlygyny artdyrýar: lýustralara 60%-e çenli arzanladyş 29/02/2024 «Hilli» dükanlary ýaz paslynyň şatlygyny artdyrýar: lýustralara 60%-e çenli arzanladyş
Read more

Türkmen wekiliýeti «Routes Asia 2024» forumyna gatnaşýar 29/02/2024 Türkmen wekiliýeti «Routes Asia 2024» forumyna gatnaşýar
Read more

Saýlawlary we sala salşyklary geçirmek boýunça merkezi toparyň wekilleri Belarusda geçirilen saýlawlara synçy bolup gatnaşdylar 29/02/2024 Saýlawlary we sala salşyklary geçirmek boýunça merkezi toparyň wekilleri Belarusda geçirilen saýlawlara synçy bolup gatnaşdylar
Read more

Türkmen wekiliýeti ÝUNESKO-nyň işleri barada Milli toparlaryň mejilisine gatnaşdy 29/02/2024 Türkmen wekiliýeti ÝUNESKO-nyň işleri barada Milli toparlaryň mejilisine gatnaşdy
Read more

«Coddy» mekdebi Halkara zenanlar güni mynasybetli gyzjagazlar üçin IT-okuwlaryň tölegini arzanlatdy 29/02/2024 «Coddy» mekdebi Halkara zenanlar güni mynasybetli gyzjagazlar üçin IT-okuwlaryň tölegini arzanlatdy
Read more

Türkmen diplomaty Gyrgyzystanyň ulag we aragatnaşyk ministri bilen duşuşdy 29/02/2024 Türkmen diplomaty Gyrgyzystanyň ulag we aragatnaşyk ministri bilen duşuşdy
Read more

28-nji fewralda Türkmenistanyň we dünýäniň esasy habarlary 29/02/2024 28-nji fewralda Türkmenistanyň we dünýäniň esasy habarlary
Read more

Hytaý 2024-nji ýylda äleme 100 uçuşy amala aşyrmakçy 29/02/2024 Hytaý 2024-nji ýylda äleme 100 uçuşy amala aşyrmakçy
Read more

«Astana» diplomatiýa kluby Gazagystanyň telekeçileriniň Türkmenistana işewürlik saparyny gurar 29/02/2024 «Astana» diplomatiýa kluby Gazagystanyň telekeçileriniň Türkmenistana işewürlik saparyny gurar
Read more
0
0
0
0

Recently added articles

Adress:

Mary şäheri, Kemine köçesi, 33

33ул. Кемине, г. Мары
Mary, Kemine street, 33

Tel. numbers:
(8-522) 4-66-65