News

Duşuşyk geçirildi 06/01/2023 Duşuşyk geçirildi
Read more
07/12/2022 "Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy zamanasynda nebitgaz pudagynyň ösüşi" atly ylmy-amaly maslahat geçirildi
Read more
Duşuşyk geçirildi 03/12/2022 Duşuşyk geçirildi
Read more
Duşuşyk geçirildi 03/12/2022 Duşuşyk geçirildi
Read more
Duşuşyk geçirildi 25/11/2022 Duşuşyk geçirildi
Read more
Bäsleşik geçirildi 23/11/2022 Bäsleşik geçirildi
Read more

News (RSS)


Kerki şäherinde täze, döwrebap dermanhana açyldy 01/02/2023 Kerki şäherinde täze, döwrebap dermanhana açyldy
Read more

Minnihanow Gurbanguly Berdimuhamedowy gutlady 01/02/2023 Minnihanow Gurbanguly Berdimuhamedowy gutlady
Read more

Nazarbaýew Gurbanguly Berdimuhamedowa gutlag hatyny iberdi 01/02/2023 Nazarbaýew Gurbanguly Berdimuhamedowa gutlag hatyny iberdi
Read more

Serdar Berdimuhamedow Pakistanyň ýolbaşçylaryna terrorçylykly waka zerarly gynanç bildirdi 01/02/2023 Serdar Berdimuhamedow Pakistanyň ýolbaşçylaryna terrorçylykly waka zerarly gynanç bildirdi
Read more

Günüň habarlary | 1-nji fewral 01/02/2023 Günüň habarlary | 1-nji fewral
Read more

Aşgabatda ýaş ýerine ýetirijileriň konserti bolar 01/02/2023 Aşgabatda ýaş ýerine ýetirijileriň konserti bolar
Read more

Täze Zelandiýada ýene suw joşgunyna garaşýarlar 01/02/2023 Täze Zelandiýada ýene suw joşgunyna garaşýarlar
Read more

Soňky günde amala aşyrylan esasy transferler 01/02/2023 Soňky günde amala aşyrylan esasy transferler
Read more

Lukaşenko Zimbabweniň Prezidentine «Belarus» traktoryny sowgat berdi 01/02/2023 Lukaşenko Zimbabweniň Prezidentine «Belarus» traktoryny sowgat berdi
Read more

«Onlaýn taksi» we «Duralga» hyzmatlarynyň işe girizilmegine laýyk bir ýyl boldy 01/02/2023 «Onlaýn taksi» we «Duralga» hyzmatlarynyň işe girizilmegine laýyk bir ýyl boldy
Read more

Täjigistan soganyň, ýeralmanyň we käşiriň eksportyny gadagan etdi 01/02/2023 Täjigistan soganyň, ýeralmanyň we käşiriň eksportyny gadagan etdi
Read more

Aşgabatdaky «AMAKids» akademiýasy mental arifmetika we iňlis dili öwreniş okuwlaryna çagyrýar 01/02/2023 Aşgabatdaky «AMAKids» akademiýasy mental arifmetika we iňlis dili öwreniş okuwlaryna çagyrýar
Read more

Azerbaýjan 2022-nji ýylda GDA ýurtlaryndan importy artdyrdy 01/02/2023 Azerbaýjan 2022-nji ýylda GDA ýurtlaryndan importy artdyrdy
Read more

Mähri Bäşimowa Türkmenistanyň daşary işler ministriniň orunbasary wezipesine bellenildi, Aşgabatda meşhur Brodweý sazlary ýaňlanar, Dubaýda Türkmenistanyň energetika pudagyna maýa goýumlaryny çekmek boýunça çäre geçiriler 01/02/2023 Mähri Bäşimowa Türkmenistanyň daşary işler ministriniň orunbasary wezipesine bellenildi, Aşgabatda meşhur Brodweý sazlary ýaňlanar, Dubaýda Türkmenistanyň energetika pudagyna maýa goýumlaryny çekmek boýunça çäre geçiriler
Read more

Şu ýyl türkmen işewürleriniň Italiýa okuw sapary guralar 01/02/2023 Şu ýyl türkmen işewürleriniň Italiýa okuw sapary guralar
Read more
0
0
0
0

Recently added articles

Adress:

Mary şäheri, Kemine köçesi, 33

33ул. Кемине, г. Мары
Mary, Kemine street, 33

Tel. numbers:
(8-522) 4-66-65