Bäsleşik geçirildi

2022-nji ýylyň noýabr aýynyň 10-na “Türkmengaz” döwlet konserniniň Mary
nebitgaz orta hünär okuw mekdebinde, Türkmenistanyň “Bitaraplygynyň XXVII
ýyllygy” we “Nebitgaz we geologiýa işlärleriniň güni” mynasybetli, talyplara
hünär öwredilişini kämilleşdirmek maksady bilen, talyp ýaşlaryň arasynda
“Tikimçi-Biçimçi” hünäri boýunça “Hünär ussatlygy” atly bäsleşik geçirildi. 

Paýlaş

Salgymyz:

Mary şäheri, Kemine köçesi, 33

33ул. Кемине, г. Мары
Mary, Kemine street, 33

Telefon belgiler:
(8-522) 4-66-65