Duşuşyk geçirildi

“Türkmengaz” döwlet konserniniň
Mary nebitgaz orta hünär okuw mekdebiniň ilkinji partiýa komitetiniň
guramagynda mekdebiň  mugallymlary hem-de
talyp ýaşlary bilen Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň Mary şäher
komitetiniň ýolbaşçysy, Ýolaman Hümmedow adyndaky ýörite sazlçylyk mekdebiniň
halypa mugallymlary 2022-nji ýylyň maý aýynyň 13-ne “Türkmen aýdym-saz
sungatynyň taryhyny, häzirki ýagdaýyny, meşhur halypa bagşy sazandalaryň
hyzmatlaryny ylymy esasda öwretmek” ady bilen döredijilik duşuşygy geçirildi. 

Paýlaş

Salgymyz:

Mary şäheri, Kemine köçesi, 33

33ул. Кемине, г. Мары
Mary, Kemine street, 33

Telefon belgiler:
(8-522) 4-66-65