Duşuşyk geçirildi

“Türkmengaz” döwlet konserniniň
Mary nebitgaz orta hünär okuw mekdebiniň mugallymlary hem-de talyp ýaşlary
bilen
Mary
welaýat
Polisiýa müdiriliginiň işgärleri, Mary welaýat Kärdeşler Arkalaşygynyň
birleşmeleriniň ýolbaşçylarynyň gatnaşmagynda 2022-nji ýylyň fewral aýynyň
18-ne “Sagdyn durmuş we milli ahlak ýörelgelerini ýaýbaňlaşdyrmak, ýol
hereketiniň howpsuzlygyny berjaý etmek, kanunbozulmalaryň, jen
aýatçylykly
hereketleriň öňüni almak” atly wagyz nesihat duşuşygy geçirildi. 

Paýlaş

Salgymyz:

Mary şäheri, Kemine köçesi, 33

33ул. Кемине, г. Мары
Mary, Kemine street, 33

Telefon belgiler:
(8-522) 4-66-65