Dabaraly çäre geçirildi

“Türkmengaz” Döwlet konserniniň
Mary nebitgaz orta hünär okuw mekdebinde Dutar ýasamak senetçiligi, dutarda saz
çalmak bagşyçylyk sungaty häzirki günde YUNESKO –nyň Adamzadyň maddy däl medeni
mirasynyň sanawyna girizilmegi mynasybetli Mary welaýatynyň “Taryhy we ülkäni
öwreniş muzeýi”, Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Mary
welaýatynyň Mary şäher geňeşi bilen bilelikde mekdebimiziň “Bagtyýar” aýdym-saz
topary hem-de talyp ýaşlarynyň arasynda aýdym-sazly dabaraly medeni çäre  geçirildi we Mary welaýat kitaphanasynyň
gatnaşmagynda kitap sergisi gurnaldy. 

Paýlaş

Salgymyz:

Mary şäheri, Kemine köçesi, 33

33ул. Кемине, г. Мары
Mary, Kemine street, 33

Telefon belgiler:
(8-522) 4-66-65