Teleýazgyly gepleşik


"Türkmengaz" döwlet konserniniň Mary nebitgaz orta hünär okuw mekdebinde  Türkmenistanyň Kärdeşler Arkalaşyklarynyň Mary welaýat birleşmesiniň gatnaşmagynda 2024-nji ýylyň mart aýynyň 12-ne "Bahar geldi Arkadag Serdarly ilime" atly teleýazgyly aýdym-sazly duşuşygy geçirildi.

Paýlaş

Salgymyz:

Mary şäheri, Kemine köçesi, 33

33ул. Кемине, г. Мары
Mary, Kemine street, 33

Telefon belgiler:
(8-522) 4-66-65