Duşuşyk geçirildi

“Türkmengaz” döwlet konserniniň
Mary nebitgaz orta hünär okuw mekdibinde 2023-nji ýylyň noýabr aýynyň
23-ne  maşgala gymmatlygy, maşgalada
erkek adamyň, zenan maşgalanyň tutýan orny, ahlak terbiýesi, ýaş nesillerri
watançylyk, zähmetsöýerlik, ahlaklylyk, birek-birege hormat goýmak ruhunda
terbiýelemek, zyýanly endiklerden daşda durmak, olaryň adam bedenine ýaramaz
täsiri, şeýle hem bedenterbiýe we sport bilen meşgullanmagyň peýdasy barada Mary
şäheriniň wekilleriniň gatnaşmagynda talyplar bilen wagyz-nesihat duşuşygy
geçirildi.

Paýlaş

Salgymyz:

Mary şäheri, Kemine köçesi, 33

33ул. Кемине, г. Мары
Mary, Kemine street, 33

Telefon belgiler:
(8-522) 4-66-65