Duşuşyk geçirildi

“Türkmengaz” döwlet
konserniniň Mary nebitgaz orta hünär okuw mekdebinde 2023-nji ýylyň oktýabr
aýynyň 23-ne mekdebiň talyp ýaşlarynyň arasynda ýaşlary maşgala durmuşyna
taýýarlamak, ýaş maşgalalaryň arasynda nika bozulmalaryň öňüni almak maksady
bilen “Maşgalam-başgalam” ady bilen millilik maşgala mukaddesligi barada wagyz-nesihat
duşuşygy geçiirildi.

Paýlaş

Salgymyz:

Mary şäheri, Kemine köçesi, 33

33ул. Кемине, г. Мары
Mary, Kemine street, 33

Telefon belgiler:
(8-522) 4-66-65