Duşuşyk geçirildi

“Türkmengaz” döwlet
konserniniň Mary nebitgaz orta hünär okuw mekdebinde 2023-nji ýylyň oktýabr
aýynyň 18-ne  ilkinji Partiýa guramasy
hem-de TDP-niň Mary şäher komiteti bilen bilelikde mekdebiň talyp ýaşlaryň
arasynda “Sagdyn durmuş ýörelgesi-Arkadagyň göreldesi” atly wagyz-nesihat
duşuşygy geçiirildi.

Paýlaş

Salgymyz:

Mary şäheri, Kemine köçesi, 33

33ул. Кемине, г. Мары
Mary, Kemine street, 33

Telefon belgiler:
(8-522) 4-66-65