Duşuşyk geçirildi

“Türkmengaz” döwlet konserniniň
Mary nebitgaz orta hünär okuw mekdebiniň mugallymlary hem-de talyp ýaşlary
bilen Türkmenistanyň  içeri işler
ministrliginiň Mary welaýat Polisiýa müdirligi ýöl gözegçilik bölüminiň
işgärleri 2023-nji ýylyň sentýabr aýynyň 4-ne “Ýol hereketiniň howpsuzlygy-ömrümiziň
rahatlygy” ady bilen wagyz-nesihat duşuşygy geçirildi.

Paýlaş

Salgymyz:

Mary şäheri, Kemine köçesi, 33

33ул. Кемине, г. Мары
Mary, Kemine street, 33

Telefon belgiler:
(8-522) 4-66-65