Dabaraly çäre geçirildi

2023-nji ýylyň maý aýynyň 11-ne
“Türkmengaz” döwlet konserniniň Mary nebitgaz orta hünär okuw mekdebinde
“Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar” ýylynda talyp ýaşlar bilen Türkmenistanyň
Konstitusiýasynyň güni we Döwlet baýdagynyň güni mynasybetli aýdym-sazly
baýramçylyk dabarasy geçirildi. 

Paýlaş

Salgymyz:

Mary şäheri, Kemine köçesi, 33

33ул. Кемине, г. Мары
Mary, Kemine street, 33

Telefon belgiler:
(8-522) 4-66-65