Duşuşyk geçirildi

         “Türkmengaz”
döwlet konserniniň Mary nebitgaz orta hünär okuw mekdebiniň mugallymlary hem-de
Mary nebitgaz orta hünär okuw mekdebiniň ilkinji Agrar partiýasy bilen
bilekikde talyp ýaşlara 2023-nji ýylyň mart aýynyň        3-ne 
“Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar, mukaddes ynama wepaly ýaşlar” atly
wagyz-nesihat duşuşygy geçirildi.

Paýlaş

Salgymyz:

Mary şäheri, Kemine köçesi, 33

33ул. Кемине, г. Мары
Mary, Kemine street, 33

Telefon belgiler:
(8-522) 4-66-65