Duşuşyk geçirildi

“Türkmengaz”
döwlet konserniniň Mary nebitgaz orta hünär okuw mekdebiniň mugallymlary hem-de
talyp ýaşlary, Türkmenistanyň  Demokratik
Partiýasynyň Mary şäher komitetiniň işjeň agzalary, Mary welaýat taryhy öwreniş
muzeýiniň bölüm müdiri Rahmanow Sytdyh, Mary şäheriniň 2-nji saglyk öýüniň
şepagat uýasy Kadyrowa Gülälek hem-de Mary şäheriniň ýaşaýjysy, zenan kalby
ordeniniň eýesi kümüş saçly enemiz Öwezgeldiýewa Oguljennet bilen bilelikde
2023-nji ýylyň mart aýynyň 01-ne  “Milli
mirasymyz edebi baýlygymyz” ady bilen wagyz-nesihat duşuşygy geçirildi. 

Paýlaş

Salgymyz:

Mary şäheri, Kemine köçesi, 33

33ул. Кемине, г. Мары
Mary, Kemine street, 33

Telefon belgiler:
(8-522) 4-66-65