Duşuşyk geçirildi

“Türkmengaz” döwlet konserniniň Mary nebitgaz orta hünär
okuw mekdebiniň mugallymlarynyň hem-de talyp ýaşlarynyň arasynda Mary
welaýatynyň Polisiýa müdirliginiň Polisiýanyň ýol gözegçilik bölüminiň
wagyz-nesihat bölümçesiniň müdüri Polisiýanyň kapitany Babaýew Toýly Täze ýyl
baýramynyň bellenýän gününde adamyň janyna we saglygyna howp salýan, güýçli ses
beriji partlaýjy serişdeleriň ýasalmagynyň, ýa-da dürli görnüşde ýasalan,
gadagan edilen şeýle serişdeleriň ulanylmagynyň getirýän agyr netijelerini düşündirmek
üçin 2022-nji ýylyň dekabr aýynyň 3-ne wagyz-nesihat duşuşygy geçirildi. 

Paýlaş

Salgymyz:

Mary şäheri, Kemine köçesi, 33

33ул. Кемине, г. Мары
Mary, Kemine street, 33

Telefon belgiler:
(8-522) 4-66-65