Bäsleşik geçirildi

2022-nji ýylyň noýabr aýynyň 17-ne “Türkmengaz” döwlet
konserniniň Mary nebitgaz orta hünär okuw mekdebinde, Türkmenistanyň
“Bitaraplygynyň XXVII ýyllygy” we “Nebitgaz we geologiýa işlärleriniň güni”
mynasybetli talyplara hünär öwredilişini kämilleşdirmek maksady bilen, talyp
ýaşlaryň arasynda “Tok we gaz bilen kebşirleme” hünäri boýunça “Hünär
ussatlygy” atly bäsleşik geçirildi.

Paýlaş

Salgymyz:

Mary şäheri, Kemine köçesi, 33

33ул. Кемине, г. Мары
Mary, Kemine street, 33

Telefon belgiler:
(8-522) 4-66-65