Täzelikler

Hoşallyk duşuşygy 04/09/2023 Hoşallyk duşuşygy
Dowamy
Duşuşyk geçirildi 04/09/2023 Duşuşyk geçirildi
Dowamy
2023-nji ýylyň okuwa kabul ediş möwsümi başlandy 15/07/2023 2023-nji ýylyň okuwa kabul ediş möwsümi başlandy
Dowamy
Talyplar tejribe döwründe 05/07/2023 Talyplar tejribe döwründe
Dowamy
Dabaraly çäre geçirildi 06/07/2023 Dabaraly çäre geçirildi
Dowamy
Duşuşyk geçirildi 24/05/2023 Duşuşyk geçirildi
Dowamy

Täzelikler (RSS)


Watan habarlary | 23.09.2023 23/09/2023 Watan habarlary | 23.09.2023
Dowamy

Türkiýede Türkmenistanyň Prezidentiniň saparyna garaşylýar 23/09/2023 Türkiýede Türkmenistanyň Prezidentiniň saparyna garaşylýar
Dowamy

Aşgabat Türkmenistanyň Garaşsyzlyk gününiň dabaralaryna taýýarlanýar 23/09/2023 Aşgabat Türkmenistanyň Garaşsyzlyk gününiň dabaralaryna taýýarlanýar
Dowamy

Ak öý «Merkezi Aziýa — ABŞ» sammitiniň Bilelikdäki Beýannamasyny çap etdi 23/09/2023 Ak öý «Merkezi Aziýa — ABŞ» sammitiniň Bilelikdäki Beýannamasyny çap etdi
Dowamy

TDIM-niñ HGI-da 23/09/2023 TDIM-niñ HGI-da "Türkmenistanyñ Garaşsyzlygy: halkara hyzmatdaşlygyny ösdürmegiñ tejribesi we geljegi" atly halkara maslahat geçirildi
Dowamy

Günüň habarlary | 23-nji sentýabr 23/09/2023 Günüň habarlary | 23-nji sentýabr
Dowamy

Türkmenistan deňze çykalgasy bolmadyk ýurtlar bilen hyzmatdaşlyga gyzyklanma bildirýär 23/09/2023 Türkmenistan deňze çykalgasy bolmadyk ýurtlar bilen hyzmatdaşlyga gyzyklanma bildirýär
Dowamy

Ženewada Hazar deňziniň tebigatyny goramak boýunça maslahat geçirildi 23/09/2023 Ženewada Hazar deňziniň tebigatyny goramak boýunça maslahat geçirildi
Dowamy

Türkmenistanyň ilçisi Ýewropanyň Diplomatik kollejinde brifinge gatnaşdy 23/09/2023 Türkmenistanyň ilçisi Ýewropanyň Diplomatik kollejinde brifinge gatnaşdy
Dowamy

Türkmenistanyň Prezidenti baýramçylyk günlerinde edara-kärhanalarda nobatçylyk guramagy tabşyrdy 23/09/2023 Türkmenistanyň Prezidenti baýramçylyk günlerinde edara-kärhanalarda nobatçylyk guramagy tabşyrdy
Dowamy

On ýaşly oglanjyk ejesiniň awtoulagyny alyp gaçyp, 300 kilometr menzil geçdi 23/09/2023 On ýaşly oglanjyk ejesiniň awtoulagyny alyp gaçyp, 300 kilometr menzil geçdi
Dowamy

Gökdepede täze döwrebap obalar açylyp ulanmaga berildi 23/09/2023 Gökdepede täze döwrebap obalar açylyp ulanmaga berildi
Dowamy

Çoganlyda 24 sany kottej açylyp ulanmaga berildi 23/09/2023 Çoganlyda 24 sany kottej açylyp ulanmaga berildi
Dowamy

Arkadag şäherinde çagalar seýilgähiniň düýbi tutuldy 23/09/2023 Arkadag şäherinde çagalar seýilgähiniň düýbi tutuldy
Dowamy

Türkmenistanda Garaşsyzlyk güni mynasybetli iş kesilenleriň 1 müňden gowragynyň günäsi geçildi, 1,3 müňden gowrak adam Türkmenistanyň raýatlygyna kabul edildi, Parahat-7 ýaşaýyş toplumynda ýaşaýyş jaýlary açyldy we beýleki habarlar 23/09/2023 Türkmenistanda Garaşsyzlyk güni mynasybetli iş kesilenleriň 1 müňden gowragynyň günäsi geçildi, 1,3 müňden gowrak adam Türkmenistanyň raýatlygyna kabul edildi, Parahat-7 ýaşaýyş toplumynda ýaşaýyş jaýlary açyldy we beýleki habarlar
Dowamy
0
0
0
0

Soňky goşulan gollanmalar

Salgymyz:

Mary şäheri, Kemine köçesi, 33

33ул. Кемине, г. Мары
Mary, Kemine street, 33

Telefon belgiler:
(8-522) 4-66-65