Täzelikler

Duşuşyk geçirildi 03/12/2022 Duşuşyk geçirildi
Dowamy
Duşuşyk geçirildi 25/11/2022 Duşuşyk geçirildi
Dowamy
Bäsleşik geçirildi 23/11/2022 Bäsleşik geçirildi
Dowamy
Bäsleşik geçirildi 17/11/2022 Bäsleşik geçirildi
Dowamy
Bäsleşik geçirildi 17/11/2022 Bäsleşik geçirildi
Dowamy
Bäsleşik geçirildi 10/11/2022 Bäsleşik geçirildi
Dowamy

Täzelikler (RSS)


Oksfordyň sözlügi ýylyň sözüni yglan etdi 06/12/2022 Oksfordyň sözlügi ýylyň sözüni yglan etdi
Dowamy

Geýmerleriň Gitleri näçe gezek «ýok edendigi» hasaplandy 06/12/2022 Geýmerleriň Gitleri näçe gezek «ýok edendigi» hasaplandy
Dowamy

Belarusda ýerli Hatiko otlulary garşylaýar hem-de ugradýar 06/12/2022 Belarusda ýerli Hatiko otlulary garşylaýar hem-de ugradýar
Dowamy

Inžener-tehniki we ulag kommunikasiýalary institutynda Halkara Bitaraplyk güni mynasybetli dabara geçirildi 06/12/2022 Inžener-tehniki we ulag kommunikasiýalary institutynda Halkara Bitaraplyk güni mynasybetli dabara geçirildi
Dowamy

«Monforts» kompaniýasy Türkmenistanyň dokma senagatynyň ösüşine goşant goşýar 06/12/2022 «Monforts» kompaniýasy Türkmenistanyň dokma senagatynyň ösüşine goşant goşýar
Dowamy

Türkmenistan bilen Azerbaýjan ykdysady gatnaşyklary pugtalandyrmagy ara alyp maslahatlaşdylar 06/12/2022 Türkmenistan bilen Azerbaýjan ykdysady gatnaşyklary pugtalandyrmagy ara alyp maslahatlaşdylar
Dowamy

Futzal: «Deňizçi» «Köpetdagy» ýeňip, çempionlyk üçin möhüm ädim ätdi 06/12/2022 Futzal: «Deňizçi» «Köpetdagy» ýeňip, çempionlyk üçin möhüm ädim ätdi
Dowamy

Ýaponiýada guş dümewi bilen bagly 310 müň towuk ýok ediler 06/12/2022 Ýaponiýada guş dümewi bilen bagly 310 müň towuk ýok ediler
Dowamy

TÝL ― 2022: 25-nji tapgyryň duşuşyklary geçiriler 06/12/2022 TÝL ― 2022: 25-nji tapgyryň duşuşyklary geçiriler
Dowamy

Germaniýada Santa-Klauslaryň ylgaw ýaryşy geçdi 06/12/2022 Germaniýada Santa-Klauslaryň ylgaw ýaryşy geçdi
Dowamy

Ýewraziýa halklarynyň Assambleýasy Ýewraziýa ÝUNESKO-syny döretmegi teklip etdi 06/12/2022 Ýewraziýa halklarynyň Assambleýasy Ýewraziýa ÝUNESKO-syny döretmegi teklip etdi
Dowamy

Halk Maslahatynyň we Mejlisiň bilelikdäki maslahatynda täze Kanunlar makullanyldy 05/12/2022 Halk Maslahatynyň we Mejlisiň bilelikdäki maslahatynda täze Kanunlar makullanyldy
Dowamy

Çelýabinsk Türkmenistanda sergi-söwda öýüni açmagy meýilleşdirýärler 06/12/2022 Çelýabinsk Türkmenistanda sergi-söwda öýüni açmagy meýilleşdirýärler
Dowamy

Türkmenistanyň çäginden Türkiýeden Özbegistana barýan ilkinji ýük otlusy geçdi, Türkmenistan ýene Ginnesiň rekordlar kitabyna girmäge taýýarlanýar, «S7 Airlines» Türkmenbaşa uçuşlarda türkmen raýatlary üçin PCR-barlaglaryny goýbolsun etdi  06/12/2022 Türkmenistanyň çäginden Türkiýeden Özbegistana barýan ilkinji ýük otlusy geçdi, Türkmenistan ýene Ginnesiň rekordlar kitabyna girmäge taýýarlanýar, «S7 Airlines» Türkmenbaşa uçuşlarda türkmen raýatlary üçin PCR-barlaglaryny goýbolsun etdi
Dowamy

DÇ-2022: Braziliýa çärýek finalda Horwatiýa bilen oýnar 06/12/2022 DÇ-2022: Braziliýa çärýek finalda Horwatiýa bilen oýnar
Dowamy
0
0
0
0

Soňky goşulan gollanmalar

Salgymyz:

Mary şäheri, Kemine köçesi, 33

33ул. Кемине, г. Мары
Mary, Kemine street, 33

Telefon belgiler:
(8-522) 4-66-65