Täzelikler

Duşuşyk geçirildi 03/03/2023 Duşuşyk geçirildi
Dowamy
Duşuşyk geçirildi 01/03/2023 Duşuşyk geçirildi
Dowamy
Duşuşyk geçirildi 15/02/2023 Duşuşyk geçirildi
Dowamy
Duşuşyk geçirildi 02/02/2023 Duşuşyk geçirildi
Dowamy
Duşuşyk geçirildi 31/01/2023 Duşuşyk geçirildi
Dowamy
Duşuşyk geçirildi 30/01/2023 Duşuşyk geçirildi
Dowamy

Täzelikler (RSS)


Türkmenistanyň Prezidenti Ýewropa sebitinde bilim boýunça resminamalary ykrar etmek hakynda Buýruga gol çekdi 29/03/2023 Türkmenistanyň Prezidenti Ýewropa sebitinde bilim boýunça resminamalary ykrar etmek hakynda Buýruga gol çekdi
Dowamy

Serdar Berdimuhamedow Özbegistanyň daşary syýasat edarasynyň ýolbaşçysyny kabul etdi 29/03/2023 Serdar Berdimuhamedow Özbegistanyň daşary syýasat edarasynyň ýolbaşçysyny kabul etdi
Dowamy

Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlarynyň saýlawlarynyň netijeleri belli boldy  29/03/2023 Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlarynyň saýlawlarynyň netijeleri belli boldy
Dowamy

Türkmenistanda Söwda-maglumatlar portaly işe başlar 29/03/2023 Türkmenistanda Söwda-maglumatlar portaly işe başlar
Dowamy

Türkmenistanly okuwçy ýurduň taryhynda ilkinji boldy  29/03/2023 Türkmenistanly okuwçy ýurduň taryhynda ilkinji boldy
Dowamy

Begenç Durdyýew şol bir wagtda Türkmenistanyň Singapurdaky ilçisi wezipesine bellenildi 29/03/2023 Begenç Durdyýew şol bir wagtda Türkmenistanyň Singapurdaky ilçisi wezipesine bellenildi
Dowamy

Muhammetnyýaz Maşalow şol bir wagtda Türkmenistanyň Kamboja Patyşalygyndaky ilçisi wezipesine bellenildi 29/03/2023 Muhammetnyýaz Maşalow şol bir wagtda Türkmenistanyň Kamboja Patyşalygyndaky ilçisi wezipesine bellenildi
Dowamy

Serdar Berdimuhamedow 10-11-nji aprelde Täjigistanda saparda bolar 29/03/2023 Serdar Berdimuhamedow 10-11-nji aprelde Täjigistanda saparda bolar
Dowamy

Myrat Ýagşyýew «Neftçiniň» 2023-nji ýyldaky möwsüm üçin beren sanawyna  girizildi 29/03/2023 Myrat Ýagşyýew «Neftçiniň» 2023-nji ýyldaky möwsüm üçin beren sanawyna girizildi
Dowamy

Günüň habarlary | 29-njy mart 29/03/2023 Günüň habarlary | 29-njy mart
Dowamy

Günüň habarlary | 29-njy mart 29/03/2023 Günüň habarlary | 29-njy mart
Dowamy

Döwlet daşary ykdysady iş banky 2022-nji ýylyň maliýe netijeleri boýunça içki gözegçilik ulgamynynyň amallarynyň audit barlagyny geçirer 29/03/2023 Döwlet daşary ykdysady iş banky 2022-nji ýylyň maliýe netijeleri boýunça içki gözegçilik ulgamynynyň amallarynyň audit barlagyny geçirer
Dowamy

Nowak Russiýanyň nebitiň eksportyny artdyrandygyny habar berdi 29/03/2023 Nowak Russiýanyň nebitiň eksportyny artdyrandygyny habar berdi
Dowamy

Arkadag şäherini BSGG-niň «Sagdyn şäherler» taslamasynyň ulgamyna goşmak teklip edildi 29/03/2023 Arkadag şäherini BSGG-niň «Sagdyn şäherler» taslamasynyň ulgamyna goşmak teklip edildi
Dowamy

Koreýada Türkmenistanyň Medeniýet günleriniň açylyş dabarasy boldy 29/03/2023 Koreýada Türkmenistanyň Medeniýet günleriniň açylyş dabarasy boldy
Dowamy
0
0
0
0

Soňky goşulan gollanmalar

Salgymyz:

Mary şäheri, Kemine köçesi, 33

33ул. Кемине, г. Мары
Mary, Kemine street, 33

Telefon belgiler:
(8-522) 4-66-65