Täzelikler

Wagyz-nesihat duşuşygy 19/04/2024 Wagyz-nesihat duşuşygy
Dowamy
Wagyz-nesihat duşuşygy geçirildi. 05/04/2024 Wagyz-nesihat duşuşygy geçirildi.
Dowamy
Döwlet muzeýiniň we kitaphanasynyň sergisi gurnaldy 04/04/2024 Döwlet muzeýiniň we kitaphanasynyň sergisi gurnaldy
Dowamy
Aýdym-sazly tegelek stol geçirildi 18/03/2024 Aýdym-sazly tegelek stol geçirildi
Dowamy
Aýdym-sazly duşuşyk. 19/03/2024 Aýdym-sazly duşuşyk.
Dowamy
Teleýazgyly gepleşik 12/03/2024 Teleýazgyly gepleşik
Dowamy

Täzelikler (RSS)


Magtymguly Pyragynyň Aşgabatdaky ýadygärligi  23/05/2024 Magtymguly Pyragynyň Aşgabatdaky ýadygärligi
Dowamy

«Hilli» yşyklandyryş enjamlarynyň dükanyna täze interýer bezeglikleri geldi 23/05/2024 «Hilli» yşyklandyryş enjamlarynyň dükanyna täze interýer bezeglikleri geldi
Dowamy

Hindistanyň saýlaw topary partiýalara özüňi alyp barmagyň düzgünlerini ýatlatdy 23/05/2024 Hindistanyň saýlaw topary partiýalara özüňi alyp barmagyň düzgünlerini ýatlatdy
Dowamy

Türkmen işewürleri maýa goýum mümkinçiliklerini öwrenmek üçin Astana we Almata çagyrylýar 23/05/2024 Türkmen işewürleri maýa goýum mümkinçiliklerini öwrenmek üçin Astana we Almata çagyrylýar
Dowamy

Italiýanyň goranmak ministri ýygnak wagty özüni ýaramaz duýdy 23/05/2024 Italiýanyň goranmak ministri ýygnak wagty özüni ýaramaz duýdy
Dowamy

London-Singapur aralygynda gatnaýan uçar çaýkamagy sebäpli 20 adam hassahana düşdi 23/05/2024 London-Singapur aralygynda gatnaýan uçar çaýkamagy sebäpli 20 adam hassahana düşdi
Dowamy

Kiýewde Magtymguly Pyragynyň 300 ýyllygy mynasybetli çapdan çykan täze kitabyň tanyşdyrylyş dabarasy geçirildi 23/05/2024 Kiýewde Magtymguly Pyragynyň 300 ýyllygy mynasybetli çapdan çykan täze kitabyň tanyşdyrylyş dabarasy geçirildi
Dowamy

Ýaponiýada Fudzi dagyny jahankeşdelerden gizlediler 23/05/2024 Ýaponiýada Fudzi dagyny jahankeşdelerden gizlediler
Dowamy

23-nji maýda Türkmenistanyň esasy habarlarynyň daýjesti 23/05/2024 23-nji maýda Türkmenistanyň esasy habarlarynyň daýjesti
Dowamy

Türkmenistandan Russiýa Federasiýasynyň Ulýanowsk sebitine goýun ýüňüniň nobatdaky tapgyry eltildi 23/05/2024 Türkmenistandan Russiýa Federasiýasynyň Ulýanowsk sebitine goýun ýüňüniň nobatdaky tapgyry eltildi
Dowamy

Türkmenistanyň Maglumat elýeterliligi merkezi Koreýanyň MMG-si tarapyndan iň gowy merkez diýlip ykrar edildi 23/05/2024 Türkmenistanyň Maglumat elýeterliligi merkezi Koreýanyň MMG-si tarapyndan iň gowy merkez diýlip ykrar edildi
Dowamy

Dünýäde iň ygtybarly awtoulaglaryň sanawy yglan edildi 23/05/2024 Dünýäde iň ygtybarly awtoulaglaryň sanawy yglan edildi
Dowamy

Türkmenistanyň Germaniýadaky konsuly «Deutsche Bank AG» bankynyň ýolbaşçylary bilen gepleşik geçirdi 23/05/2024 Türkmenistanyň Germaniýadaky konsuly «Deutsche Bank AG» bankynyň ýolbaşçylary bilen gepleşik geçirdi
Dowamy

Meksikada görülmedik yssy sebäpli maýmynlar şahadan jansyz gaçýarlar 23/05/2024 Meksikada görülmedik yssy sebäpli maýmynlar şahadan jansyz gaçýarlar
Dowamy

Aýowadaky tüweleýde 2 müň adam ejir çekdi 23/05/2024 Aýowadaky tüweleýde 2 müň adam ejir çekdi
Dowamy
0
0
0
0

Soňky goşulan gollanmalar

Salgymyz:

Mary şäheri, Kemine köçesi, 33

33ул. Кемине, г. Мары
Mary, Kemine street, 33

Telefon belgiler:
(8-522) 4-66-65