Täzelikler (RSS)


17-nji iýulda Türkmenistanyň we dünýäniň esasy habarlary 17/07/2024 17-nji iýulda Türkmenistanyň we dünýäniň esasy habarlary
Dowamy

Germaniýada 39 sany homýagy göçürmek üçin 2,5 million ýewro sarp etmekçi bolýarlar 17/07/2024 Germaniýada 39 sany homýagy göçürmek üçin 2,5 million ýewro sarp etmekçi bolýarlar
Dowamy

«Hasar» köp görnüşli önümleri elýeterli bahalardan ýetirýärф 17/07/2024 «Hasar» köp görnüşli önümleri elýeterli bahalardan ýetirýärф
Dowamy

Marokko orta asyr mähellelerini abatlamak üçin 800 million dollar sarp etdi 17/07/2024 Marokko orta asyr mähellelerini abatlamak üçin 800 million dollar sarp etdi
Dowamy

Azerbaýjan Türkmenistana awtoulag eksport etmegi meýilleşdirýär 17/07/2024 Azerbaýjan Türkmenistana awtoulag eksport etmegi meýilleşdirýär
Dowamy

Moskwany güýçli çabga basdy 17/07/2024 Moskwany güýçli çabga basdy
Dowamy

Türkmenistanyň çäginde 47 940,224 km aragatnaşyk ulgamlary hereket edýär 17/07/2024 Türkmenistanyň çäginde 47 940,224 km aragatnaşyk ulgamlary hereket edýär
Dowamy

Türkmenistanly ýerine ýetirijiler Russiýada halkara opera bäsleşigine gatnaşarlar 17/07/2024 Türkmenistanly ýerine ýetirijiler Russiýada halkara opera bäsleşigine gatnaşarlar
Dowamy

Täze okuw ýylyndan Türkmenistanyň ÝOM-lerinde nähili täze hünärler öwredilip başlanar? 17/07/2024 Täze okuw ýylyndan Türkmenistanyň ÝOM-lerinde nähili täze hünärler öwredilip başlanar?
Dowamy

17-nji iýulda Türkmenistanyň esasy habarlarynyň daýjesti 17/07/2024 17-nji iýulda Türkmenistanyň esasy habarlarynyň daýjesti
Dowamy

Alymlar günüň dowamlylygynyň uzalmagynyň sebäbini anykladylar 17/07/2024 Alymlar günüň dowamlylygynyň uzalmagynyň sebäbini anykladylar
Dowamy

Türkmenistanly meýletinçi Aral deňzi boýunça sebitleýin mejlise gatnaşdy 17/07/2024 Türkmenistanly meýletinçi Aral deňzi boýunça sebitleýin mejlise gatnaşdy
Dowamy

Gazagystan türkmen gazynyň üstaşyr geçirilýän mukdaryny artdyrar 17/07/2024 Gazagystan türkmen gazynyň üstaşyr geçirilýän mukdaryny artdyrar
Dowamy

Talyplyga dalaşgärler üçin göz öňünde tutulýan ýeňillikler 17/07/2024 Talyplyga dalaşgärler üçin göz öňünde tutulýan ýeňillikler
Dowamy

Täjigistan BMG-niň agza ýurtlaryny Duşenbede geçjek buzluklar boýunça maslahata çagyrdy 17/07/2024 Täjigistan BMG-niň agza ýurtlaryny Duşenbede geçjek buzluklar boýunça maslahata çagyrdy
Dowamy
0
0
0
0

Soňky goşulan gollanmalar

Salgymyz:

Mary şäheri, Kemine köçesi, 33

33ул. Кемине, г. Мары
Mary, Kemine street, 33

Telefon belgiler:
(8-522) 4-66-65