Täzelikler

Hormat hatlaryň gowşurylyş dabarasy. 05/12/2023 Hormat hatlaryň gowşurylyş dabarasy.
Dowamy
Teleýazgyly gepleşik 01/12/2023 Teleýazgyly gepleşik
Dowamy
Duşuşyk geçirildi 23/11/2023 Duşuşyk geçirildi
Dowamy
Duşuşyk geçirildi 23/11/2023 Duşuşyk geçirildi
Dowamy
Dabaraly çäre geçirildi 18/11/2023 Dabaraly çäre geçirildi
Dowamy
Dabaraly çäre geçirildi 18/11/2023 Dabaraly çäre geçirildi
Dowamy

Täzelikler (RSS)


Watan habarlary | 06.12.2023 07/12/2023 Watan habarlary | 06.12.2023
Dowamy

R.Meredow Türkmen-Awstriýa jemgyýetiniň başlygy Neda Berger bilen duşuşdy 06/12/2023 R.Meredow Türkmen-Awstriýa jemgyýetiniň başlygy Neda Berger bilen duşuşdy
Dowamy

Aşgabatda Türkiýe Respublikasynyň eksport harytlarynyň sergisi açyldy 06/12/2023 Aşgabatda Türkiýe Respublikasynyň eksport harytlarynyň sergisi açyldy
Dowamy

TDMI-niň HGI-de «Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygy: Ykdysady we syýasy ösüşleriň gözbaşydyr» atly baýramçylyk maslahaty geçirildi 06/12/2023 TDMI-niň HGI-de «Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygy: Ykdysady we syýasy ösüşleriň gözbaşydyr» atly baýramçylyk maslahaty geçirildi
Dowamy

Günüň habarlary | 6-njy dekabr 06/12/2023 Günüň habarlary | 6-njy dekabr
Dowamy

Türkmenistan we Russiýa Merkezi Aziýa döwletleriniň we Russiýa Federasiýasynyň Parlamentara forumyny guramak meselesini ara alyp maslahatlaşdylar 06/12/2023 Türkmenistan we Russiýa Merkezi Aziýa döwletleriniň we Russiýa Federasiýasynyň Parlamentara forumyny guramak meselesini ara alyp maslahatlaşdylar
Dowamy

Eýranyň Prezidenti 7-nji dekabrda Russiýa barar 06/12/2023 Eýranyň Prezidenti 7-nji dekabrda Russiýa barar
Dowamy

Aşgabatda Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara türkmen-türk toparynyň nobatdaky mejlisi geçirildi 06/12/2023 Aşgabatda Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara türkmen-türk toparynyň nobatdaky mejlisi geçirildi
Dowamy

Gazak ýük daşaýjylary Türkmenistanyň üstünden Ýewropa çykýarlar 06/12/2023 Gazak ýük daşaýjylary Türkmenistanyň üstünden Ýewropa çykýarlar
Dowamy

Ýanyňda göterilýän enjamlaryň satuwy 2,6 göterim artdy 06/12/2023 Ýanyňda göterilýän enjamlaryň satuwy 2,6 göterim artdy
Dowamy

Aşgabatda Türkiýäniň eksport harytlarynyň sergisi açyldy 06/12/2023 Aşgabatda Türkiýäniň eksport harytlarynyň sergisi açyldy
Dowamy

Türkmenistanda ýyladyşhanalaryň meýdany ýakyn wagtda iki esse artyp biler 06/12/2023 Türkmenistanda ýyladyşhanalaryň meýdany ýakyn wagtda iki esse artyp biler
Dowamy

2024-nji ýylda doguljak çagalar nähili bolar? 06/12/2023 2024-nji ýylda doguljak çagalar nähili bolar?
Dowamy

Ahalteke atçylyk sungaty ÝUNESKO-nyň medeni mirasynyň sanawyna girizildi, Türkmenistanyň Prezidenti Gyrgyzystanyň Baştutanyny doglan güni bilen gutlady, Aşgabatda Türkiýe Respublikasynyň eksport harytlarynyň sergisi açyldy we beýleki habarlar 06/12/2023 Ahalteke atçylyk sungaty ÝUNESKO-nyň medeni mirasynyň sanawyna girizildi, Türkmenistanyň Prezidenti Gyrgyzystanyň Baştutanyny doglan güni bilen gutlady, Aşgabatda Türkiýe Respublikasynyň eksport harytlarynyň sergisi açyldy we beýleki habarlar
Dowamy

Şotlandiýadaky iki panda Hytaýa dolandy 06/12/2023 Şotlandiýadaky iki panda Hytaýa dolandy
Dowamy
0
0
0
0

Soňky goşulan gollanmalar

Salgymyz:

Mary şäheri, Kemine köçesi, 33

33ул. Кемине, г. Мары
Mary, Kemine street, 33

Telefon belgiler:
(8-522) 4-66-65