Täzelikler

Döredijilik duşuşygy geçirildi. 27/02/2024 Döredijilik duşuşygy geçirildi.
Dowamy
23/02/2024 "Magtymguly Pyragy türkmen halkynyň beýik danasy" atly şygar astynda geçirilen teleýazgyly wagyz-nesihat duşuşygy
Dowamy
Wagyz-nesihat duşuşygy 20/02/2024 Wagyz-nesihat duşuşygy
Dowamy
Wagyz-nesihat duşuşygy geçirildi. 16/02/2024 Wagyz-nesihat duşuşygy geçirildi.
Dowamy
Teleýazgyly wagyz-nesihat duşuşygy 09/02/2024 Teleýazgyly wagyz-nesihat duşuşygy
Dowamy
Döredijilik duşuşygy geçirildi. 30/01/2024 Döredijilik duşuşygy geçirildi.
Dowamy

Täzelikler (RSS)


Aşgabatda TOPH taslamasyna bagyşlanan türkmen-owgan gepleşikleri geçirildi 29/02/2024 Aşgabatda TOPH taslamasyna bagyşlanan türkmen-owgan gepleşikleri geçirildi
Dowamy

Ş.Mirziýoýew «Özbegistan — Türkmenistan» erkin söwda zolagyny döretmek baradaky Karara gol çekdi 29/02/2024 Ş.Mirziýoýew «Özbegistan — Türkmenistan» erkin söwda zolagyny döretmek baradaky Karara gol çekdi
Dowamy

Türkmen döwlet ykdysadyýet we dolandyryş instituty «Startap, täjirçilik pikiri we taslamasy»  atly bäsleşik geçirýär 29/02/2024 Türkmen döwlet ykdysadyýet we dolandyryş instituty «Startap, täjirçilik pikiri we taslamasy» atly bäsleşik geçirýär
Dowamy

Tanyş ýüzler | Didar Çyrşlyýew 29/02/2024 Tanyş ýüzler | Didar Çyrşlyýew
Dowamy

Türkmenistanda 29/02/2024 Türkmenistanda "Ýylyň zenany" bäsleşigi geçirildi
Dowamy

Türkmen wekiliýeti Hazarüsti ulag geçelgesini sanlylaşdyrmak boýunça seminara gatnaşdy 29/02/2024 Türkmen wekiliýeti Hazarüsti ulag geçelgesini sanlylaşdyrmak boýunça seminara gatnaşdy
Dowamy

«Türkmenaragatnaşyk» agentliginiň Politehniki orta hünär okuw mekdebinde zenan dünýäsiniň gözelligine bagyşlanan wagyz-nesihat çäresi geçirildi 29/02/2024 «Türkmenaragatnaşyk» agentliginiň Politehniki orta hünär okuw mekdebinde zenan dünýäsiniň gözelligine bagyşlanan wagyz-nesihat çäresi geçirildi
Dowamy

«Hilli» dükanlary ýaz paslynyň şatlygyny artdyrýar: lýustralara 60%-e çenli arzanladyş 29/02/2024 «Hilli» dükanlary ýaz paslynyň şatlygyny artdyrýar: lýustralara 60%-e çenli arzanladyş
Dowamy

Türkmen wekiliýeti «Routes Asia 2024» forumyna gatnaşýar 29/02/2024 Türkmen wekiliýeti «Routes Asia 2024» forumyna gatnaşýar
Dowamy

Saýlawlary we sala salşyklary geçirmek boýunça merkezi toparyň wekilleri Belarusda geçirilen saýlawlara synçy bolup gatnaşdylar 29/02/2024 Saýlawlary we sala salşyklary geçirmek boýunça merkezi toparyň wekilleri Belarusda geçirilen saýlawlara synçy bolup gatnaşdylar
Dowamy

Türkmen wekiliýeti ÝUNESKO-nyň işleri barada Milli toparlaryň mejilisine gatnaşdy 29/02/2024 Türkmen wekiliýeti ÝUNESKO-nyň işleri barada Milli toparlaryň mejilisine gatnaşdy
Dowamy

«Coddy» mekdebi Halkara zenanlar güni mynasybetli gyzjagazlar üçin IT-okuwlaryň tölegini arzanlatdy 29/02/2024 «Coddy» mekdebi Halkara zenanlar güni mynasybetli gyzjagazlar üçin IT-okuwlaryň tölegini arzanlatdy
Dowamy

Türkmen diplomaty Gyrgyzystanyň ulag we aragatnaşyk ministri bilen duşuşdy 29/02/2024 Türkmen diplomaty Gyrgyzystanyň ulag we aragatnaşyk ministri bilen duşuşdy
Dowamy

28-nji fewralda Türkmenistanyň we dünýäniň esasy habarlary 29/02/2024 28-nji fewralda Türkmenistanyň we dünýäniň esasy habarlary
Dowamy

Hytaý 2024-nji ýylda äleme 100 uçuşy amala aşyrmakçy 29/02/2024 Hytaý 2024-nji ýylda äleme 100 uçuşy amala aşyrmakçy
Dowamy
0
0
0
0

Soňky goşulan gollanmalar

Salgymyz:

Mary şäheri, Kemine köçesi, 33

33ул. Кемине, г. Мары
Mary, Kemine street, 33

Telefon belgiler:
(8-522) 4-66-65