Täzelikler

Duşuşyk geçirildi 02/02/2023 Duşuşyk geçirildi
Dowamy
Duşuşyk geçirildi 31/01/2023 Duşuşyk geçirildi
Dowamy
Duşuşyk geçirildi 30/01/2023 Duşuşyk geçirildi
Dowamy
Duşuşyk geçirildi 27/01/2023 Duşuşyk geçirildi
Dowamy
Duşuşyk geçirildi 06/01/2023 Duşuşyk geçirildi
Dowamy
07/12/2022 "Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy zamanasynda nebitgaz pudagynyň ösüşi" atly ylmy-amaly maslahat geçirildi
Dowamy

Täzelikler (RSS)


Gurbanguly Berdimuhamedow Şawkat Mirziýoýew bilen telefon arkaly söhbetdeş boldy 07/02/2023 Gurbanguly Berdimuhamedow Şawkat Mirziýoýew bilen telefon arkaly söhbetdeş boldy
Dowamy

Türkmenistan Türkiýä ynsanperwerlik kömegini berýär 07/02/2023 Türkmenistan Türkiýä ynsanperwerlik kömegini berýär
Dowamy

Serdar Berdimuhamedow Maryda oba hojalyk işleriniň barşy bilen tanyşdy 07/02/2023 Serdar Berdimuhamedow Maryda oba hojalyk işleriniň barşy bilen tanyşdy
Dowamy

Türkmenistanyň Prezidenti Mary welaýatynda iş maslahatyny geçirdi 07/02/2023 Türkmenistanyň Prezidenti Mary welaýatynda iş maslahatyny geçirdi
Dowamy

Günüň habarlary | 7-nji fewral 07/02/2023 Günüň habarlary | 7-nji fewral
Dowamy

Rio-De-Janeýroda şagalaňa taýýarlanýarlar 07/02/2023 Rio-De-Janeýroda şagalaňa taýýarlanýarlar
Dowamy

Fransiýanyň öňki Prezidenti Olland näçe pensiýa alýandygyny aýtdy 07/02/2023 Fransiýanyň öňki Prezidenti Olland näçe pensiýa alýandygyny aýtdy
Dowamy

Meksikanyň mekdeplerinde welopartalar ornaşdyrylýar 07/02/2023 Meksikanyň mekdeplerinde welopartalar ornaşdyrylýar
Dowamy

Türkmenistan Türkiýede we Siriýada adam pidalaryna we weýrançylyklara getiren ýertitreme zerarly gynanç bildirdi we beýleki habarlar 07/02/2023 Türkmenistan Türkiýede we Siriýada adam pidalaryna we weýrançylyklara getiren ýertitreme zerarly gynanç bildirdi we beýleki habarlar
Dowamy

Serdar Berdimuhamedow Şawkat Mirziýoýewi diplomatik gatnaşyklaryň 30 ýyllygy bilen gutlady   07/02/2023 Serdar Berdimuhamedow Şawkat Mirziýoýewi diplomatik gatnaşyklaryň 30 ýyllygy bilen gutlady
Dowamy

Aşgabadyň öýe eltip bermek hyzmaty bilen çörek bişirýän ýerleri 07/02/2023 Aşgabadyň öýe eltip bermek hyzmaty bilen çörek bişirýän ýerleri
Dowamy

Los-Anjelesde «Gremmi» baýraklary gowşuryldy 07/02/2023 Los-Anjelesde «Gremmi» baýraklary gowşuryldy
Dowamy

Saud Arabystanynyň Ilçihanasy türkmenistanly ýolagçylara tranzit wizasyny bermegiň mümkinçilikleri barada habar berdi 07/02/2023 Saud Arabystanynyň Ilçihanasy türkmenistanly ýolagçylara tranzit wizasyny bermegiň mümkinçilikleri barada habar berdi
Dowamy

Tejen etrabynda «Ösüşiň çägi» taslamasy durmuşa geçirilýär 07/02/2023 Tejen etrabynda «Ösüşiň çägi» taslamasy durmuşa geçirilýär
Dowamy

Balykly işdäaçar Russiýada iň ýaramaz tagam diýlip yglan edildi 07/02/2023 Balykly işdäaçar Russiýada iň ýaramaz tagam diýlip yglan edildi
Dowamy
0
0
0
0

Soňky goşulan gollanmalar

Salgymyz:

Mary şäheri, Kemine köçesi, 33

33ул. Кемине, г. Мары
Mary, Kemine street, 33

Telefon belgiler:
(8-522) 4-66-65