Täzelikler

Duşuşyk geçirildi 06/01/2023 Duşuşyk geçirildi
Dowamy
07/12/2022 "Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy zamanasynda nebitgaz pudagynyň ösüşi" atly ylmy-amaly maslahat geçirildi
Dowamy
Duşuşyk geçirildi 03/12/2022 Duşuşyk geçirildi
Dowamy
Duşuşyk geçirildi 25/11/2022 Duşuşyk geçirildi
Dowamy
Bäsleşik geçirildi 23/11/2022 Bäsleşik geçirildi
Dowamy
Bäsleşik geçirildi 17/11/2022 Bäsleşik geçirildi
Dowamy

..

0
0
0
0

Soňky goşulan gollanmalar

Salgymyz:

Mary şäheri, Kemine köçesi, 33

33ул. Кемине, г. Мары
Mary, Kemine street, 33

Telefon belgiler:
(8-522) 4-66-65