Duşuşyk geçirildi

“Türkmengaz” döwlet konserniniň Mary nebitgaz orta hünär
okuw mekdebinde 2023-nji ýylyň oktýabr aýynyň 18-ne  ilkinji Partiýa guramasy hem-de TDP-niň Mary
şäher komiteti bilen bilelikde mekdebiň talyp ýaşlaryň arasynda “Sagdyn durmuş
ýörelgesi-Arkadagyň göreldesi” atly wagyz-nesihat duşuşygy geçiirildi.

Paýlaş

Salgymyz:

Mary şäheri, Kemine köçesi, 33

33ул. Кемине, г. Мары
Mary, Kemine street, 33

Telefon belgiler:
(8-522) 4-66-65