Hoşallyk duşuşygy

“Türkmengaz” döwlet konserniniň
Mary nebitgaz orta hünär okuw mekdebiniň mugallymlary, talyp ýaşlary hem-de
Türkmenistanyň  Magtymguly adyndaky
ýaşlar guramasynyň Mary welaýat Mary şäher Geňeşiniň hünärmenleri bilen
bilelikde 2023-nji ýylyň sentýabr aýynyň 4-ne, 
2023-nji ýylyň 1-nji sentýabrynda Türkmen halkynyň Milli Lideri,
Türkmenstanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gahryman Arkadagymyzyň talyplaryň
öňünde beýan okamagy mynasybetli hoşallyk maslahaty geçirildi.

Paýlaş

Salgymyz:

Mary şäheri, Kemine köçesi, 33

33ул. Кемине, г. Мары
Mary, Kemine street, 33

Telefon belgiler:
(8-522) 4-66-65