Dabaraly çäre geçirildi

2023-nji ýylyň aprel aýynyň 26-na Mary welaýatynyň häkimligi, Türkmenistanyň Agrar partiýasynyň Mary welaýat, şäher, etarp komitetleri hem-de Mary nebitgaz orta hünär okuw mekdebi tarapynda bilelikde “Milli guwanjymyz Türkmen bedewi” atly aýdym-sazly dabaraly
çäresi geçirildi.

Paýlaş

Salgymyz:

Mary şäheri, Kemine köçesi, 33

33ул. Кемине, г. Мары
Mary, Kemine street, 33

Telefon belgiler:
(8-522) 4-66-65