Duşuşyk geçirildi

“Türkmengaz” döwlet konserniniň Mary nebitgaz orta hünär
okuw mekdebiniň mugallymlary hem-de talyp ýaşlary, Türkmenistanyň  Agrar partiýasynyň Mary welaýatynyň Mary
şäher geňeşiniň hünärmenleri bilen bilekikde 2023-nji ýylyň ýanwar aýynyň 30-na  “Ýaşlar mähriban halkymyzyň, eziz Watanymyzyň
beýik geljegini gurujylardyr” atly wagyz-nesihat duşuşygy geçirildi.

Paýlaş

Salgymyz:

Mary şäheri, Kemine köçesi, 33

33ул. Кемине, г. Мары
Mary, Kemine street, 33

Telefon belgiler:
(8-522) 4-66-65